+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Vízhozam mérés

A vízhozam mérést az tűzoltó vízforrásokon (fali tűzcsapok, föld alati illetve föld feletti tűzcsapok) az éves teljes körű karbantartásakor valamint az épületek használatbavételi eljárása során is el kell végeztetni, és biztosítani kell az előírt vízmennyiséget
Ennek egyik fontos előnye, hogy a tűzcsapok működőképességét is biztosítani tudjuk.

Jogszabályi háttér:

Föld feletti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (2) i)

„A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi. A tűzcsapok kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy tűzcsap vízhozamát.”

Földalatti tűzcsapok esetén, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 270. § (6) d)

„A földalatti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát.”

Fali tűzcsapok esetén, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 270. § (7)

„A fali tűzcsap-szekrények felülvizsgálata feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”

A vízhozam mérés általános előírásai:

tuzcsap-ellenorzes

A vízhozam mérést megelőzően a tűzcsap megnyitásával a tűzcsapot a tiszta víz megjelenéséig öblíteni kell és csak ezután kezdhető meg a vízhozam mérés. A földalatti és a földfeletti tűzcsapoknál a tűzcsapban mérhető statikus nyomást meg kell mérni. Földalatti tűzcsap esetén a tűzcsapra állványcsövet szerelünk, és annak csonkjain végezzük a mérést, földfeletti tűzcsap esetén közvetlenül a tűzcsap csonkjain mérjük a vízhozamot. Mindkét csonkon, egyidejűleg mérjük a vízszállítást, és a mérés alatt leolvassuk a pillanatnyi nyomás értékét is. Egyidejű mérés esetén, a két csonkon mért vízhozam értékek összegét kell a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra feljegyezni. A vízhozam méréskor az OTSZ előírása szerinti egyéb adatokat is fel kell jegyezni a Tűzoltó vízforrás (tűzcsap) adatlapra. Téli, fagyveszélyes időszakban a közlekedés biztonságát szem előtt tartva kell a mérést végrehajtani (felfagyás, csúszásveszély). A méréskor a szerelési, munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat és a közúti munkavégzés szabályait be kell tartani!

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

  • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
  • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
  • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
  • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
  • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.