+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Tűz- és füstgátló ajtók

A tűz és füst gátló ajtók a passzív tűzvédelem építésének egyik legfontosabb eleme, amely a különböző helyiségek közötti közlekedést biztosítja a megfelelő tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági határértékkel.

A tűz és füst gátló ajtók a passzív tűzvédelem építésének egyik legfontosabb eleme, amely a különböző helyiségek közötti közlekedést biztosítja a megfelelő tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági határértékkel.

A tűz gátló ajtókat zárva kell tartani és nem szabad gátolni az automatikus záródásukat, de vannak automatikusan működőek is, ezeket viszont szabadon kell hagyni, hogy az esetleges tűz bekövetkezése esetén záródásukat szintén nem gátolja semmi.

Karbantartásukat ellenőrzésüket félévente szakvizsgával rendelkező személlyelkötelező elvégezni és dokumentálni kell, valamint a hiányosságokat illetve üzemképes működésüket gátló tényezőket megszüntetni.

tuzgatloajto
tuzgatlo-kapu-2

Üzemeltetői ellenőrzést negyedévente szükséges elvégezni, melyet dokumentálni kell, és a hiányosságokat feljegyezni, és a lehető leghamarabb megszüntetni.

Az ellenőrzést csak a jogszabályban előírt szakvizsgával rendelkező szervezet illetve személy végezheti.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1): „Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükséges gondoskodni.”

Amennyiben a jogszabályban foglaltak szerint a létesítmény területén található tűz gátló ajtón nem végezték el az előírt karbantartást, akkor a Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági eljárásban 40.000 – 1.000.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

A bírságot a 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 7. §-ban foglaltak szerint kerül az ajtók darabszámának függvényében. Ezt a rendeletet a Tűzvédelmi bírság elnevezésű leírásban találhatja.

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

  • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
  • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
  • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
  • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
  • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.