+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Járművek tűzoltó készülékei

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 219. § (1) pontja szerint:

"A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknem állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállímány tűzvédelmére egyeránt felhasználhatónak kell lennie."

A következő táblázat a tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató és lassú jármű oltókészülékeit szemlélteti:

Engedélyezett össztömeg (kg) Porraloltó Helyettesíthetőség Oltóanyagegység (OE) OTSZ
3.500 - 12.000 kg 1 db 6 kg 1 db 13A és 89B 5OE
> 12.000 - 24.000 kg 1 db 12 kg 1 db 34A 144B 10 OE
24.000 kg felett 2 db 12 kg 2 db 34A és 144B 2 X 10 OE

Autóbuszok oltókészülékei táblázatosan:

Befogadó képesség (fő) Porraloltó Helyettesíthetőség Oltóanyagegység (OE) OTSZ
30 fő-ig 1 db 3 kg 1 db 5A és 34B 2 OE
31 - 100 fő 1 db 6 kg 1 db 13A és 89B 5 OE
100 fő felett 1 db 12 kg vagy 2 db 6 kg 1 db 34A és 144B vagy 2 db 13A és 89B 10 OE vagy 2 X 5 OE

Veszélyes anyagok közűti szállításakor szükséges tűzoltó készülékek:

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közuti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2013. évi CX. törvény (1. számú melléklet 8.1.4. pont):

"a) A veszélyes árut szállító szállítóegységekre - a b) pontban említett szállítóegységek kivételével - leglább a következő táblázatban feltüntetett A, B és C tűzosutályú tüzek oltására alkalmas, hordozható tűzoltó készülék szükséges:

A szállítóegység megengedett legnagyobb össztömege A tűzoltó készülékek minimális darabszáma Az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen A motor illetve a vezetőfülke oltására alkalmas készülék (leglább egy darab a feltüntett minimális oltóanyag mennyig szerint) A tűzoltó készülékekre vonatkozó követelmény (legalább az egyiknek az oltóanyag mennyiség leglább az alábbi)
<3,5 t 2 db 4 kg 2 kg 2 kg
>3,5 t < 7,5 t 2 db 8 kg 2 kg 6 kg
> 7,5 t 2 db 12 kg 2 kg 6 kg

b) Azokat a szállítóegységeket, amelyek egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódóan mentesség szerint végeznek veszélyes árú szállítást, egy darab A, B és C tűzolsztályú tüzek oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható készülékkel kell ellátni.

c) Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel vagy felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat.

Kedveltetési célű kishajók:

A vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet szerint:

Hajó hossza (m) Tűzoltó készülékek (ABC tüzek oltására
alkalmas készülékek) száma
0 - 6 m 1 db 1 kg
6 -12 m 1 db 1 kg
12 - 15 m 2 db 4 kg
15 - 20 m 3 db 6 kg

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

  • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
  • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
  • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
  • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
  • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.