+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat lényege az, hogy a szervezet vezetője, tulajdonosa a tűzvédelmi törvényben leírtakat és a végrehajtási rendeletei előírásaival összhangban, konkrétan meghatározza a gazdálkodó szervezet betartandó tűzvédelmi, biztonsági követelményeket illetve gondoskodik róla, hogy azokat minden érintettel megismertesse valamint azok végrehajtását munkajogi eszközökkel biztosítsa.

Öt főnél több alkalmazott, vagy ötvennél több személyt befogadására alkalmas létesítmény működtetése esetén illetve kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetőknek szükségszerű. A szabályzat előírja a cég vagy vállalkozás tűzvédelmi szervezeti felépítését, a tennivaló, a végrehajtás rendjét és annak ellenőrzését. Kötelezően betartandó a dolgozók és a jelenlevőkre nézve is.

A Tűzvédelmi Szabályzatot csak tűzvédelmi szakember készítheti el, melyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően évenként aktualizálni szükséges.

A Szabályzat fő tartalmi elemei:

 • a munkáltató és a munkát végzők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • a munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi szabályok,
 • magatartási szabályok tűz megelőzésér, tűzoltására illetve menekülésre-mentésre,
 • kiürítési- számítás, menekülési terv,
 • kiürítési útvonalakat tartalmazó helyszínrajzok,
 • a menekülési útvonalak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának szabályai,
 • a tárolás szabályai,
 • a tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének nyilvántartása,
 • tűzriadó terv.
tuzvedelem

Jogszabályi háttér:

A Tűzvédelmi szabályzat készítése az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint következő eseteiben kötelező:

„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt öt főnél több munkavállalót foglalkoztatnak
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadó képessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.”

A 9/2015. (III. 25.) Belügyminisztériumi rendelet hatálybalépésével szabályzás keretein belül, megfogalmazzák, hogy bizonyos esetekben közép vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező személy készítheti e el a Tűzvédelmi Szabályzatot.

A következő táblázatban a könnyebb áttekinthetőségre való tekintettel szemléltetjük, hogy adott tevékenységet folytató vállalat milyen szintű tűzvédelmi szakembert kell alkalmazzon meghatározott órában:

Tevékenység megnevezése Kötelezettség
1.000 – 5.000 kg vagy liter (1-5 m3) mennyiségű robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol Középfokú, havi 8 órában*
Tűzveszélyes anyagot, terméket tárol 1.000 – 2.000 m2 Középfokú, havi 8 órában*
100 fő feletti létszámmal ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez Középfokú, havi 8 órában*
Az épület 300 – 500 fő közti befogadóképességű helységgel rendelkezik Középfokú, havi 8 órában*
Az épület összesített befogadóképessége 500-2.000 fő Középfokú, havi 8 órában*
Az épületben a menekülésben korlátozott személyek (0-10 illetve 65 év feletti, stb.) száma 20 -100 fő Középfokú, havi 8 órában*
Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett Felsőfokú, heti 40 órában**
Több mint 5.000 kg vagy liter robbanásveszélyes anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol Felsőfokú, havi 16 órában**
Tűzveszélyes anyagot, terméket tárol 10.000 m2 felett Felsőfokú, havi 16 órában**
Az épületben van 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség Felsőfokú, havi 16 órában**
Az épület összesített befogadóképessége meghaladja a 2.000 főt Felsőfokú, havi 16 órában**
Menekülésben korlátozott személyek száma 100 főnél több Középfokú, havi 16 órában*

Megjegyzés: *Ha ezen kívül ötnél több munkavállalót foglalkoztat (családtagokat is beleértve) vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát középfokú tűzvédelmi végzettségű készítheti. **Csak felsőfokú végzettségű oktathat és készíthet tűzvédelmi szabályzatot.

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, felhasznált anyagok és a gyártott termékek tűzveszélyességét, valamint a szervezet Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát és előírásait. Az oktatás ismeretanyagához tartozik a tűzriadó terv ismertetése.

A tűzvédelmi oktatásnak tartalmaznia kell:

 • A vállalat tevékenységét érintő tűzvédelmi szabályokat.
 • Az alapvető tűzvédelmi ismereteket valamint az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait.
 • Tűz esetén annak jelzésének menetét és módját.
 • Tűz esetén a munkavállalók feladatait.
 • A tűzoltással kapcsolatos alapvető ismereteket.
 • A létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat.
 • Valamint a tűzoltó berendezések alkalmazását.
tuzvedelmi-oktatas

Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani az oktatást.

Kinek és mikor kell oktatás tartani:

oktatas
 • Az új munkavállalók munkába állását megelőzően.
 • Alkalmi munkavállalónak.
 • Áthelyezett munkavállalónak.
 • Egyszeri tűzveszélyes feladatot ellátó személyt, a feladat elvégzése előtt.
 • A fentiektől eltérően éves rendszerességgel minden munkavállalót oktatásban kell részesíteni.

Soron kívüli (rendkívüli) oktatást kell tartani az alábbi esetekben:

 • Ha a munkavállaló más beosztásba kerül létesítményen belül.
 • Ha a munkahely tűzveszélyessége megváltozik.
 • Ha robbanásveszélyes anyag, gép valamint technológia kerül alkalmazásra.
 • Ha a munkavállalót alkalmi tűzveszélyes tevékenység elvégzésével vagy felügyeletével bízzák meg.
 • Ha a létesítményben tűz vagy robbanás keletkezett.
 • Ha a munkavállaló tartós távollét után áll ismét munkába.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § szerint:

„(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

 • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
 • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
 • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
 • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
 • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.