+36-30/380-89-02 info@reizingertuzvedelem.hu

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

A különböző tűzoltó készülékek a létesítmény aktív tűzvédelmének egyik fontos eleme, mely egy esetleges tűz esetén könnyen és gyorsan alkalmazható.

Ennek ellenére nem elég „csak” megvenni a szükséges tűzoltó készüléket, így a készletben tartónak gondoskodnia kell, hogy ezt évente – a hatóság által nyilvántartásba vett, a jogszabályokban leírtak alapján karbantartó szervezettel vagy egy karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgálóval – ellenőriztetnie kell.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

 • Negyedéves szemle (üzemeltetői ellenőrzés);
 • Éves alapkarbantartás (éves ellenőrzés, hitelesítés);
 • Középkarbantartás;
 • Teljes körű karbantartás.

A negyedéves ellenőrzést készletben tartó vagy egy általa megbízott személy végezheti a tűzoltó készülék készenléti helyén. (Ennek pontos menetét az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet 264 § (1) bekezdésében írja le)

Az éves alapkarbantartás (tűzoltó készülék éves ellenőrzés, hitelesítés), mint a fentebb leírtak szerint kizárólag tűzoltó készülék karbantartó szervezet, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.


Az éves ellenőrzés során tapasztalat hiányosságokról, további szükséges munkákról a karbantartó személy írásban értesíti a készletben tartó személyt, vagy szervezetet.


A felülvizsgáló személy átadja a „Tűzoltó készülék üzemeltetési napló”-t, melyben a készletben tartó szervezet jelöli, hogy a negyedéves szemrevételezés általa megtörtént.

Alapkarbantartás műveletei:

A tűzoltó készülék üzemszerű működőképességének megállapítása érdekében ellenőrizni kell jelző illetve biztonsági szerelvényeket.
Meg kell vizsgálni, hogy a készülék kifogástalan és biztonságos működését akadályozó horpadás, deformáció, korrózió vagy egyéb károsodás látható e.
Vizsgálni kell a tömlő és a lövőke állapotát és meg kell győződni arról, használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.
Ellenőrizni kell a készüléken található matrica olvashatóságát, megfelelő tartalmát és épségét.
A nyomásmérők ellenőrzése során, ha nem működnek akadálymentesen, vagy ha a mért nyomásérték előírtaktól eltér, akkor a gyártó által megadottak alapján kell eljárni.
A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.

Középkarbantartás, melyet a tűzoltó készülékek 5. illetve 15. évében kell elvégezni.

Középkarbantartás műveletei:

 • Ellenőrizni kell a nyomásjelző működőképességét.
 • Ki kell üríteni teljesen a tűzoltó készüléket.
 • Oltóanyag megvizsgálása.
 • Meg kell vizsgálni a záró szerelvényeket, az elsütő fej szerelvényt, a nyomásmérő és jelző eszközöket, a tömlő és a pisztoly szerelvényt a korrózió és a sérülések megállapítása végett.
 • Ellenőrizni kell a nyomástartó tartály belsejét, legfőképp a korróziós nyomokra, valamint a bevonat épségét és a hegesztési varratok állapotát.
 • Megvizsgál minden záró elemet, a csatlakozók menetét alak és méret szempontjából is.
 • Ellenőrizni kell a felszálló csövet.

A középkarbantartás magába foglalja az alapkarbantartás összes tevékenységét.

Az ellenőrzés végeztével a karbantartó a tűzoltó készüléket megtölti a megfelelő mennyiségű oltóanyaggal illetve hajtóanyaggal.

Középkarbantartás, melyet a tűzoltó készülékek 5. illetve 15. évében kell elvégezni.

Teljes körű karbantartás, melyet a tűzoltó készülék 10. évében kell elvégezni.

Teljes körű karbantartás:

 • A meghibásodott vagy lejárt élettartamú részeket selejtezni kell majd újjal kell pótolni.
 • A tartályt nyomáspróbáztatni kell az előírt nyomással.
 • Az azonosíthatatlan, jelöletlen tartályokat selejtezni kell.
 • Minden olyan szerelvényt, mely a készüléken nyomás alatt terhelt, nyomáspróbáztatni kell.
 • A biztonsági szerelvényt ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni.

A teljes körű karbantartás magába foglalja a középkarbantartásnak és az alapkarbantartásnak a műveleteit.

A karbantartás végeztével a készüléket megtölti a megfelelő mennyiségű oltóanyaggal illetve hajtóanyaggal.

Az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló rendelet 9. mellékletben szereplő táblázat szemlélteti az egyes tűzoltó készülékek szükséges karbantartási ciklusidejét, mely a következőképp néz ki:

A tűzoltó készülékek hiányáról vagy karbantartásának elmulasztásáról a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelemi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztonságáról szóló rendelet írja le.

7. § (3) bekezdése szerint „Több szabálytalanság együttes fennállás esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 forint.”

E rendelet 1. mellékletének táblázatában a 17. pontban a „tűzoltó készülékek hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) 20.000-től 50.000 forintig, valamint a 18. pontban a „tűzoltó készülékek karbantartásának hiánya (veszélyes árut szállító járművek kivételével) 10.000-től 30.000 forintig bírságolható.

Válasszon akkor is, ha a készenlétben tartott tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása válik időszerűvé, esedékessé!

 • Elvégzem az időszakos ellenőrzéseket. Gondoskodok a javíthatatlanná vált készülékek elszállításáról, selejtezéséről, valamint azok pótlásáról.
 • A javítások idejére megfelelő mennyiségű és minőségű cserekészüléket biztosítunk.
 • Segítséget nyújtok a tűzoltó készülékek elhelyezésére, típusára és optimális mennyiségére vonatkozóan.
 • Elkészítem és rendszeresen vezetem, aktualizálom az ellenőrzési és javítási nyilvántartásokat.
 • Igény esetén vállalom az üzemben tartó által elvégzendő negyedéves ellenőrzések elvégzését, továbbá a készülékek felszerelését és utánvilágító táblával történő megjelölését is.

Hívjon bizalommal!

Jogi nyilatkozat

Weblapunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ezzel a www.reizingertuzvedelem.hu-nak bármilyen kára keletkezik.